Lid worden

01

Leuk dat je lid wilt worden

Lid voor onbeperkte tijd (ook na zijn/haar studie). Ondertekening verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan:

Studievereniging Pro-ACT

Academie ACT
Handelskade 75
7417DH Deventer

KVK 52849120
IBAN NL63 ABNA 0406 6977 28

Om van zijn of haar bovengenoemde bank- of girorekening jaarlijks het bedrag van €7,50 af te schrijven. 
Het is de ondergetekende bekend dat ondergetekende een verzoek tot terugboeking kan indienen binnen 30 dagen na deze afschrijving, wanneer ondergetekende niet akkoord gaat met de afschrijving
De verzamelde gegevens worden gebruikt ten doeleinden van verwerking van lidmaatschap en daarbij behorende contributie. Tevens administratieve doeleinden en berichtgeving via de mail. Meer info is te vinden op: https://proactdeventer.nl

Contact

Doordeweeks bereikbaar op info@proactdeventer.nl

Locatie

Handelskade 75, 7417 DH Deventer