Secretaris Pro-ACT

  • door
  • Studievereniging
  • Deventer

Site Studievereniging Pro-ACT

De secretaris van Studievereniging Pro-ACT heeft een aantal taken.

Notuleren tijdens vergaderingen: Tijdens de bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergaderingen is het de taak van de secretaris om te notuleren, zodat hier schriftelijk bewijs van is.

Ledenadministratie bijhouden: De secretaris houdt de in- en uitschrijvingen bij van leden en zorgt ervoor dat de ledenlijst actueel is.

Contacten met leden: De secretaris staat in direct contact met de leden en is ook het aanspreekpunt voor leden via mail.

Lijkt jou dit wat?
Neem dan contact met ons op!

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar info@proactdeventer.nl