Word lid

Lid voor onbeperkte tijd (ook na zijn/haar studie). Ondertekening verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan:

  • Studievereniging Pro-ACT
  • Academie ACT
  • Handelskade 75
  • 7417DH Deventer
  • KVK 52849120
  • IBAN NL63 ABNA 0406 6977 28

Om van zijn of haar bovengenoemde bank- of girorekening jaarlijks het bedrag van €7,50 af te schrijven.

Het is de ondergetekende bekend dat ondergetekende een verzoek tot terugboeking kan indienen binnen 30 dagen na deze afschrijving, wanneer ondergetekende niet akkoord gaat met de afschrijving

De verzamelde gegevens worden gebruikt ten doeleinden van verwerking van lidmaatschap en daarbij behorende contributie. Tevens administratieve doeleinden en berichtgeving via de mail.

Momenteel is aanmelden via de website niet beschikbaar. 
Daarom vragen we je vriendelijk om een mailtje te sturen naar: info@proactdeventer.nl met als onderwerp aanmelding.

Aanmelding

nl_NLNederlands