Become a member

Lid voor onbeperkte tijd (ook na zijn/haar studie). Ondertekening verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan:

  • Study association Pro-ACT
  • Academie ACT
  • Handelskade 75
  • 7417DH Deventer
  • KVK 52849120
  • IBAN NL63 ABNA 0406 6977 28

Om van zijn of haar bovengenoemde bank- of girorekening jaarlijks het bedrag van €7,50 af te schrijven.

Het is de ondergetekende bekend dat ondergetekende een verzoek tot terugboeking kan indienen binnen 30 dagen na deze afschrijving, wanneer ondergetekende niet akkoord gaat met de afschrijving

De verzamelde gegevens worden gebruikt ten doeleinden van verwerking van lidmaatschap en daarbij behorende contributie. Tevens administratieve doeleinden en berichtgeving via de mail.

Momentary is signing up for Pro-ACT at the website not available.  
That is why we want to ask you to send us an email at info@proactdeventer.nl with the subject signing up.

Sign up

en_USEnglish